โป อัลบั้ม กล่องแสดงความคิดเห็น ราคา 40 บาท

โป อัลบั้ม กล่องแสดงความคิดเห็น

กล่อง สภาพดี

ปก สภาพดี มีรอยเจาะรู

กรอบม้วน สภาพดี

เขี้ยวกันอัด ถูกหัก

*กรุณาเช็คสภาพจากรูป ก่อนตัดสินใจ ขายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยนคืน

**เนื่องจากไม่มีเครื่องเล่นเทป จึงไม่สามารถเปิดฟังเช็คความเรียบร้อยของเส้นเทปให้ได้นะครับ

Scroll to Top