เปิดป้าย

เหตุ จากการที่ต้อง จัด เก็บ ทุกสิ่ง เพื่อย้ายที่อยู่ บ้านที่ใช้พักพิงมาค่อนชีวิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ยังไม่นับรวมถึงอีกหลากหลายอย่างจาก บ้านหลังเก่า (พ.ศ.2504 และ พ.ศ.2513 ตามลำดับ) ที่เคยถูกย้ายก่อนหน้ามา ณ ที่แห่งนี้

ด้วย อายุ สังขาร และขนาดของสถานที่ จึงจำต้อง ระบาย จำหน่าย ออก หลายชิ้น หลายหมวดหมู่ ให้ท่านผู้ที่สนใจ นำไปเก็บรักษาต่อ ด้วยราคา มิตรรัก นักเก็บสะสม ตามภาพที่นำเสนอ บางชิ้น สภาพยังสวยงามมาก บางชิ้น อาจเปราะบาง เสื่อมสภาพลง หรือ สีสันเปลี่ยนแปลง ตามกาลเวลาที่ผันผ่าน บางชิ้น อาจใช้การไม่ได้แล้ว เหมาะแค่เพียง วางเฉยเฉย ไว้มอง ประกอบฉาก จัดร้าน ก็จะพยายามสาธยายเป็นกรณีไป

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามา ชื่นเชย ชมเชย และแสวงไว้ เชยชม

Scroll to Top