สินค้า

ไม่ใช่พ่อค้านะครับ แค่อยากระบายของออก ถ้าว่างก็จะจัดบ้าน

เจออะไรที่ไม่อยากเก็บ หรือสิ่งของเกินจำเป็น ก็จะนำมาทยอยลงขายเรื่อยๆ

Scroll to Top