เพลงประกอบละคร RS (เลือดทรนงและสองพี่น้อง) ราคา 40 บาท

เพลงประกอบละคร RS (เลือดทรนงและสองพี่น้อง)

กล่อง สภาพดี

ปก สภาพดี มีรอยเจาะรู

กรอบม้วน สภาพดี

*กรุณาเช็คสภาพจากรูป ก่อนตัดสินใจ ขายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยนคืน

**เนื่องจากไม่มีเครื่องเล่นเทป จึงไม่สามารถเปิดฟังเช็คความเรียบร้อยของเส้นเทปให้ได้นะครับ

Scroll to Top