หนุ่มเสก อัลบั้ม ใจบางบาง ราคา 60 บาท

หนุ่มเสก อัลบั้ม ใจบางบาง

กล่อง สภาพดี

ปก สภาพดี

กรอบม้วน สภาพดี

เขี้ยวกันอัด ถูกหัก

*กรุณาเช็คสภาพจากรูป ก่อนตัดสินใจ ขายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยนคืน

**เนื่องจากไม่มีเครื่องเล่นเทป จึงไม่สามารถเปิดฟังเช็คความเรียบร้อยของเส้นเทปให้ได้นะครับ

Scroll to Top