ยุ้ย ปัทมวรรณ อัลบั้ม เพราะเธอยังคงมีฉัน ราคา 40 บาท

ยุ้ย ปัทมวรรณ อัลบั้ม เพราะเธอยังคงมีฉัน

กล่อง สภาพดี

ปก สภาพดี มีรอยเจาะรู

กรอบม้วน สภาพดี

*กรุณาเช็คสภาพจากรูป ก่อนตัดสินใจ ขายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยนคืน

**เนื่องจากไม่มีเครื่องเล่นเทป จึงไม่สามารถเปิดฟังเช็คความเรียบร้อยของเส้นเทปให้ได้นะครับ

Scroll to Top