ฝันดี-ฝันเด่น อัลบั้ม ออกฤทธิ์ ราคา 60 บาท

ฝันดี-ฝันเด่น อัลบั้ม ออกฤทธิ์

กล่อง ด้านหลังมีรอยร้าวนิดหน่อย

ปก สภาพดี มีรอยเจาะรู

กรอบม้วน สภาพดี

*กรุณาเช็คสภาพจากรูป ก่อนตัดสินใจ ขายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยนคืน

**เนื่องจากไม่มีเครื่องเล่นเทป จึงไม่สามารถเปิดฟังเช็คความเรียบร้อยของเส้นเทปให้ได้นะครับ

Scroll to Top