ญา ญ่า ญิ๋ง ราคา 40 บาท

ญา ญ่า ญิ๋ง

กล่อง สภาพดี

ปก สภาพดี

กรอบม้วน สภาพดี

*กรุณาเช็คสภาพจากรูป ก่อนตัดสินใจ ขายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยนคืน

**เนื่องจากไม่มีเครื่องเล่นเทป จึงไม่สามารถเปิดฟังเช็คความเรียบร้อยของเส้นเทปให้ได้นะครับ

Scroll to Top