ชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 024-268-3460

ชื่อบัญชี น.ส.นวินดา แซ่เอี๊ยะ

หากเป็นของชิ้นใหญ่ หรือแตกหักง่าย ไม่สะดวกส่งทางไปรษณีย์ กรุณาเดินทางมารับตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย

Scroll to Top