ไม่ตลก ราคา 100 บาท

ไม่ตลก

สภาพ ซีล

หลังปก มีรอยขีดฆ่าบาร์โค้ด

*กรุณาเช็คสภาพจากรูป ก่อนตัดสินใจ ขายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยนคืน

**เนื่องจากไม่มีเครื่องเล่นเทป จึงไม่สามารถเปิดฟังเช็คความเรียบร้อยของเส้นเทปให้ได้นะครับ

Scroll to Top