อ้อม สุนิสา อัลบั้ม อารมณ์ (เนี้ยะ) ราคา 60 บาท

อ้อม สุนิสา อัลบั้ม อารมณ์ (เนี้ยะ)

กล่อง สภาพดี

ปก สภาพดี

กรอบม้วน สภาพดี

*กรุณาเช็คสภาพจากรูป ก่อนตัดสินใจ ขายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยนคืน

**เนื่องจากไม่มีเครื่องเล่นเทป จึงไม่สามารถเปิดฟังเช็คความเรียบร้อยของเส้นเทปให้ได้นะครับ

Scroll to Top